KerkLogo
Facebook YouTube

Kinderkerk

KleuterParkie

BorrelBudz

KletsKlub

Wie: 2 jaar - Gr. R Wie: Gr. 1 - 3 Wie: Gr. 4 - 7
Waar: Onderste saal Waar: Boonste Saal Waar: Lapa
Tyd: Sondae 09:00 Tyd: Sondae 09:00 Tyd: Sondae 09:00
Inskrywingsvorm Inskrywingsvorm Inskrywingsvorm
Facebook Facebook

Daar is geen byeenkomste tydens skoolvakansies en langnaweke.

Kinderkerk

KleuterParkie
Wie: 2 jaar - Gr. R
Waar: Onderste saal
Tyd: Sondae 09:00
Inskrywingsvorm
BorrelBudz
Wie: Gr. 1 - 3
Waar: Boonste Saal
Tyd: Sondae 09:00
Inskrywingsvorm
Facebook
KletsKlub
Wie: Gr. 4 - 7
Waar: Lapa
Tyd: Sondae 09:00
Inskrywingsvorm
Facebook

Daar is geen byeenkomste tydens skoolvakansies en langnaweke.